ไก่/หมู/เนื้อผัดน้ำามันหอย

ไก่/หมู/เนื้อผัดน้ำามันหอย

160/180฿

Stir-fried chicken or pork / beef in oyster sauce