ไก่/หมู/กระดูกหมู/กุ้งทอดกระเทียม

ไก่/หมู/กระดูกหมู/กุ้งทอดกระเทียม

160/180฿

Chicken or pork or pork ribs / prawns with garlic