เนื้อผัดพริกไทยดำา

เนื้อผัดพริกไทยดำา

180฿

Stir-fried beef with black peppers