หมู/เนื้อแดดเดียว

หมู/เนื้อแดดเดียว

160/180฿

Deep fried pork / beef